To Men (1968)


Edita Piekha. Music: Stanislav Pozhlakov. Lyrics: Liudmila Shchipakhina

Comments are closed.